BGEA

JÄRJESTÖ EVANKELISTAN TAKANA

(Lehdistötiedote vuodelta 1987)

Vuonna 1950 Billy Graham perusti Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) -järjestön, jonka päämaja on Minneapolisissa, Mnnesotassa. Järjestö perustettiin evankelioimistoiminnan ja sen rahaliikenteen hoitajaksi. Järjestelyllä haluttiin varmistaa, että Graham välttyy kaikilta varojen käyttöön mahdollisesti liittyviltä epäilyiltä. Billy Graham ei itse ole järjestön jäsen. Hän saa samansuuruista palkkaa kuin kuka tahansa keskisuuren seurakunna pastori Yhdysvalloissa. Palkasta päättää BGEA:n hallitus.

Kaikki BGEA:n kautta järjestettävät kampanjat rahoitetaan järjestävän kaupungin tai maan itse keräämillä varoilla. Kirjanpito tarkastetaan säännöllisesti ja tilit suljetaan heti kampanjan päätyttyä. Erityisvarojen käytöstä päättää paikallinen toimikunta. Billy Graham ja hänen avustajansa saavat BGEA:lta vain heille kuuluvat välttämättömät kulukorvaukset.

Päämajassa tehdään viikottaista ”Hour of Decision” (Ratkaisun hetki) -radio-ohjelmaa, joka lähetetään yli 500 radioasemalta eri puolilla maailmaa. BGEA:n tuottamia televisio-ohjelmia nähdään säännöllisesti melkein kaikkialla Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

”My Answer” (Vastaukseni) -palstaa julkaistaan päivittäin noin 200 lehdessä, joilla on noin 200 miljoonaa lukijaa. Järjestön lehti, Decision (Päätös) ilmestyy kuudella kielellä ja lisäksi pistekirjoituksena. Se on yksi maailman suurimmista hengellisistä aikakauslehdistä. Lehdellä on noin kaksi miljoonaa lukijaa.

World Wide Pictures tuottaa ja levittää filmejä, joista tunnetuin Suomessa lienee ”Kätköpaikka”. Kolmenkymmenen vuoden aikana on tuotettu yli 125 täyspitkää dokumentti- ja koko illan elokuvaa.

Keskustoimisto hoitaa kampanjoiden synnyttämän laajan kirjeenvaihdon. Monet ihmiset kirjoittavat kysyäkseen ratkaisua omiin pulmiinsa tai pyytävät hengellistä neuvoa ja tukea. Kirjeisiin vastaa asiantunteva henkilökunta.

BGEA:n piirissä tyskentelee Grahamin lisäksi yli kymmenen muuta evankelistaa, koska Graham ei ehdi itse puhumaan läheskään kaikkialle, mihin häntä kutsutaan.

BGEA – Billy Graham Evangelistic Assosiation