Grahamin kokousten sisältö

Mitä Grahamin kokouksissa tapahtui?

(Lehdistömateriaalia vuodelta 1987)

Yleisön asettuessa paikoilleen stadionilla lauloi noin 1000 – 2500 hengen suuruinen kuoro.

Missiotilaisuudet alkoivat lyhyellä musiikkiesityksellä. Noin puoli tuntia kestävä ohjelma sisälsi kuorolaulua, musiikkiesityksiä ja puheenvuoron. Graham ei hyväksynyt ohjelmaan tunnepitoista paatosta tai manipulaatiota, mikä olisi evankeliumin hengen vastaista. Tarkoituksena ei ole saada ihmisiä tekemään näennäisiä ratkaisuja ohimenevien tunnekokemusten houkuttelemina.

Alkuohjelman jälkeen Billy Graham puhui noin 45 minuuttia. Sen jälkeen hän kertoi, että yleisöllä oli puheen päätyttyä mahdollisuus vastata evankeliumin sisältämään kutsuun ja vastaanottaa Kristus oman elämänsä Herraksi ja Vapahtajaksi.

Puheensa lopuksi Graham pyysi niitä ihmisiä, joita sanoma oli koskettanut, tulemaan lavan eteen. Siellä heitä odotti joukko koulutettuja avustajia, jotka olivat valmiit vastaamaan kysymyksiin ja ohjaamaan eteen tulleita edelleen seurakuntaan heidän kotipaikkakunnallaan. Seurakunnissa oli valmistauduttu auttamaan näitä henkilöitä heidän hengellisissä kysymyksissään mm. kouluttamalla pienryhmän vetäjiä uusia tulokkaita varten.

Kokous alkoi noin kello 19.30 ja päättyi kello 21.00 mennessä. Tilaisuuksiin oli vapaa pääsy ja muualta maasta busseilla ja junilla tulleille ryhmille oli varattu paikkoja stadionilta. Kokouksissa oli auttamassa satoja vapaaehtoisia seurakuntalaisia, jotka olivat saaneet koulutuksen tehtäviinsä. Tuhannet kristityt olivat rukoilleet pitkän aikaa kokousten puolesta ja kutsuneet sinne sukulaisiaan, ystäviään ja työtovereitaan.