Missio piispojen näkökulmasta

(Lehdistömateriaalia vuodelta 1987)

Samuel Lehtonen
Helsingin piispa
:

– Iloitsen siitäm että Missio Helsinki 1987 toteutuu nyt laajamittaisena evankelioimistapahtumana, joka tavoittaa suuren joukon ihmisiä pääkaupunkiseudulla ja Uudenmaan läänissä. Täällähän asuu neljännes Suomen väestöstä, Helsingin piispa Samuel Lehtonen sanoi.

– Lausun tri Billy Grahamin sydämellisesti tervetulleeksi Helsinkiin ja Helsingin hiippakuntaan. Tohtori Grahamilla on tunnetusti karisma eli armolahja. Hän kykenee esittämään kristillisen sanoman yksinkertaisella ja ymmärrettävällä tavalla aikamme ihmisille. Hän kutsuu kuulijoitaan uskomaan Jeesukseen Kristukseen ja tulemaan hänen opetuslapsikseen.

– Missio Helsinki 1987 yhteydessä meitä kutsutaan myös huolehtimaan toinen toisistamme. Pyrimme siihen, että Jumalan kutsu tavoittaisi ihmiset lähiympäristössämme, ja että kutsun koskettamat voisivat läytää kotiseurakunnassaan aidon kristillisen yhteisön, joka ottaa heidät avosylin vastaan.

– Oma kokemuksemme vahvistaa todeksi sen, mitä tunnustuksemme ilmaisee sanoessaan, että emme voi uskoa Jeesukseen omasta järjestämme emmekä voimastamme, vaan Pyhä Henki kutsuu meitä evankeliumin kautta. Tässä hengessä odotamme missiolta hengellistä havahtumista, herätystä itsellemme ja toisille.

Erik Vikström
Porvoon piispa:

– Näen Missio Helsinki 1987 mahdollisuutena ja haasteena, Porvoon piispa Eerik Vikström sanoi. Kaikkiahan me tiedämme, minkä takana Billy Graham seisoo: Hän haluaa kutsua oman aikamme ihmisiä uskomaan Herraan Jeesuksee  ja elämään, joka on sopusoinnussa Jeesuksen käskyjen ja Raamatun opetuksen kanssa.

– Kun Jeesus kerran vaelsi ja sanoi ”Seuraa minua”, tuli kaikesta yhtäkkiä niin yksinkertaista ja selvää. Oli helppoa ottaa elämän tärkein askel, vaikka se samalla oli vaikeaa. Vaihtoehdot tulivat selviksi.

– Jos tämä missio voi auttaa jotakuta samalla tavalla saamaan järjestystä elämäänsä niin, että tärkeimmät elämänkysymykset selviävät, ei tapahtuma ole ollut turha.

– Olemme tehneet elämämme monimutkaiseksi. Monet ovat menneet harhaan. Siksi meidän tarvitsee yksilöinä ja kansana löytää tie kotiin Jumalan luo Jeesuksen Kristuksen kautta. Tätä toivon ja rukoilen, että Missio Helsinki 1987 voisi myötävaikuttaa siihen.