Mission loppuraportti vuodelta 1987

Billy Graham Missio Helsingin päätteeksi:

Suomalaisilla on yksinkertaisen julistuksen nälkä

(Helsinki – Loppuraportti Olympiastadionilta 30.8.1987)

– Missio Helsinki on ollut paljon enemmän kuin etukäteen ajattelimme. Ihmiset ovat tulleet suuremmalla joukolla stadionille ja paljon useammat ovat vastanneet kutsuun tulla eteen kuin odotimme, Billy Graham arvioi Missio Helsingin tuloksia lehdistölle antamassaan lausunnossa.

Billy Graham käytti tilaisuutta hyväkseen ja kiitti lehdistöä mission saamasta julkisuudesta. Sen kautta tapahtuma on tullut tunnetuksi koko maassa ja muuallakin maailmassa.

– Monet sanoivat minulle ennen missiota, ettei suomalaisia ole helppo saada liikkeelle. Että he ovat liian ujoja. Ei monenkaan voi odottaa vastaavan kutsuun. – Kuitenkin he ovat tulleet sadoin ja tuhansin.

Bill Grahamin mukaan tämä osoittaa selvästi, että suomalaisilla on suuri Jumalan sanan nälkä. Halu kuulla Jumalan sanaa saarnattavan yksinkertaisesti ja sille kuuluvalla arvovallalla. Hän sanoi toivovansa ja rukoilevansa, että nykyisten 1000 suomalaisen lähetystyöntekijän määrä parissa vuodessa kaksinkertaistuisi, ja suomesta tulisi hengellinen suurvalta. Taloudellisia voimavaroja ja nuoria lähtijöitä Graham uskoi Suomesta löytyvän, osin myös Missio Helsingin tuloksena.

– Toivoisin nuorten lähtevän eri puolille maailmaa julistamaan Kristuksen evankeliumia, auttamaan sosiaalisessa ja fyysisessä hädässä olevia, toimimaan opettajina, Graham luetteli.

Suomen kirkkojen Graham toivoi uudelleenarvioivan työtään ja työmenetelmiään ja painottavan entistä enemmän raamatunopetukseen. Hän toivoi kirkkojen etsiytyvän lähempään yhteistyöhön. Yhteys on mahdollista, kuten mission valmistelutkin ovat opettaneet, hän sanoi.

Graham tunnusti suoraan pelkäävänsä ympärilleen syntyvää henkilöpalvontaa. Hän totesi kuitenkin luovuttaneensa koko asian Jeesukselle. Johannes Kastajalla oli sama ongelma ihmisten ympäröidessä häntä ja alkaessa seurata häntä. – Tarvitaan vähemmän Grahamia ja enemmän Kristusta, evankelista painotti.

Evankeliumi on yksinkertainen

Omaa julistustaan Graham luonnehti ennen kaikkea yksinkertaiseksi. Hän sanoi haluavansa julistaa yksinkertaisesti niin kuin Jeesuskin julisti. Liika monimutkaisuus on hänen mielestään syynä siihen, että kirkot ovat tyhjiä Euroopassa ja Amerikassa.

– Olen yksinkertainen mies, mutta haluan oppia vieläkin yksinkertaisemmaksi julistuksessani.

Samaa julistuksen yksinkertaisuutta Graham painotti myös Evankelioimisen koulun päätöspuheessaan perjantaina Helsingin tuomiokirkossa.

– Jos olisin ottanut tehtäväkseni vastata opillisiin kysymyksiin, olisin kauan sitten lakannut saarnaamasta. Evankelistalla on kapea sanoma rististä ja ylösnousemuksesta. Teologinen hienosäätö jääköön luokkahuoneisiin ja tutkijankammioihin, Graham rohkaisi seurakuntien työntekijöitä ja julistajia pitäytymään olennaisessa.

Hän tunnusti monta kertaa tunteneensa kiusausta muuttaa sanomaansa, kuten esimerkiksi kuningattaren ja Canterburyn arkkipiispan istuessa Missio Englannin aikana kuulijoiden joukossa.

– Halusin esittää jotakin älykkäämpää tälle joukolle kuin, mitä olin aikonut puhua Kristuksen seuraamisesta. Mutta Jumala sanoi: Ei, sinä puhut, mistä pitikin! Grahan kertoi ja 4000 tuli silloin Kristuksen luo.

Kutsu Kristuksen kohtaamiseen

– Et voi tehdä työtä ansaitaksesi taivaan. Kristus kuoli ristillä ihmisen tähden. Kuolemansa kautta hän käsitteli myös yksinäisyyden syvimmät syyt, Billy Graham julisti stadionin puheessaan yksinkertaisesti, selkeästi, kutsuen ihmisiä koruttomasti kohtaamaan Kristuksen.

– Kristus on luonut sinut. Hän on tärkeä sinulle. Hän rakastaa sinua. Sinä olet täällä stadionilla, koska Jumala on sopinut tapaamisen kanssasi.

Enemmän kuin opillista hienoutta Graham painotti kristittyjen ja kirkkojen välistä yhteyttä. Hänen mielestään eroavuudet ovat rikkautta ja eri tunnustuskunnat Jumalan kaunista mosaiikkia. Kaikki liittyy yhdeksi sanoman ytimessä, Jeesuksessa Kristuksessa.

On seurakuntamission aika

Helsingin piispa Samuel Lehtonen ilmaisi lauantain lehdistötilaisuudessa tyytyväisyytensä mission osuvasta muutoksen teemasta. Hän sanoi, että jos missio on tavalla tai toisella tehnyt mahdolliseksi muutoksen ja pannut ihmiset kyselemään, se on täyttänyt tehtävänsä.

Hän sanoi iloinneensa myös virinneestä innostuksesta. – Aikana, jolloin kaikesta pitää maksaa, missio on osoitus mahtavasta talkoohengestä, piispa sanoi. Hän toivoi myös tapahtumaviikolla vallinneen avoimen ja luottavaisen yhdessätekemisen hengen jatkuvan mission jälkeenkin.

Missio Helsingin pääsihteeri Juhani Peltosen mukaan missio jatkuu nyt seurakunnassa. Missio oli vain työkalu ihmisten tavoittamiseen.

– Missio oli tapahtumana vain kuuden kerran kokoontuminen. Se on nyt ohi. Nyt eteen tulleet ihmiset ovat seurakuntien hoivissa tai armoilla, Juhani Peltonen sanoi.

– Mielestäni meidän tulisi kunnioittaa ja arvostaa eteen tulleiden kokemusta. Ihmiset ovat julkisesti tunnustaneet uskonsa. Stadionilla he pääsivät kappaleen matkaa eteenpäin. Yhteydenotto seurakunnasta on stadionin viheriöllä käydyn keskustelun jatkoa. Tuosta jatkosta riippuu paljon pääsevätkö ihmiset kasvamaan seurakunnassa.

Pääsihteeri Peltonen korosti myös sitä, että jälkihoidossa ei ole kyse vain eteen tulleiden opastamisesta. Mission kautta seurakuntiin tuli mukaan 15000 vapaaehtoisen joukko, jolla on nyt koulutusta ja kokemusta käytännön elävästä ekumeniasta. Tätä voimavaraa seurakunnilla ei ole varaa hukata.

Maallikkoherätys

Pääsihteeri Juhani Peltosen mukaan maallikkojen esiinmarssi suomalaisiin seurakuntiin on jatkunut koko 80-luvun ajan siinä määrin, että voidaan jo puhua maallikkoherätyksestä. Kehitystä ovat vauhdittaneet monet laajat evankelioimistapahtumat: Tässä elämä, Luis Palau ja viimeksi Jumala on -tapahtuma vuosi sitten Helsingin Messukeskuksessa.

Näissä evankelioimistapahtumissa tavalliset seurakuntalaiset oivalsivat omat mahdollisuutensa evankelioimistyössä. Peltosen mukaan prosessin tulisi pistää seurakunnat myönteisellä tavalla arvioimaan uudelleen työmuotojaan, kuten Grahamkin lehdistölle antamassaan lausunnossa toivoi.

– Toivoisin, että nyt seurakunnissa alkavat pienryhmät voisivat olla niin avoimia, että ihmiset uskaltaisivat tuoda myös ystäviään mukaan. Andreas voisi jatkaa työtään ja vapaaehtoiset yhdessä eteen tulleiden kanssa voisivat olla jatkuvan kasvun väline, pääsihteeri paljasti suurimman toiveensa.

– Tässä elämä -kampanjaan verrattuna mission etu oli lähinnä keskitetyssä valmistelussa. Billy Grahamin tiimiltä saatiin tieto ja taito yhdessä pitkän kokemuksen ja kokonaisnäkemyksen kanssa.

Nyt tämä tieto on kaikkien meidän käytössämme. Tässä elämä- ja Jumala on -tapahtumat loivat motivaatiota missioon lähtemiseen. Missiossa aikaisemmat kokemuksen palaset asettuivat paikoilleen kuin palapelissä. Nyt on todella seurakuntatyön aika, pääsihteeri Peltonen summasi.

Erityisen innostunut Juhani Peltonen oli ekumenian hengestä, joka ei mission jälkeen ole enää vain herrojen keskustelua, vaan se ulottuu seurakuntalaisten asennetasolle.

– Ihmisillä on siitä kokemus, ja he ovat nähneet sen toimivan käytännössä.

Eteentulleissa poikkeuksellisen paljon miehiä

Mission tuloksia Juhani Peltonen piti numerollisestikin hyvinä. Huomion arvoista oli hänen mukaansa miesten esiinmarssi. Hän arveli selkeän haasteen vedonneen miehiin.

Peltosen mukaan mission merkitystä ei voida mitata luvuilla tyhjentävästi. Yksilön kannalta mission vaikutuksia ei kenties koskaan voida saada selville. Luvut kertovat kuitenkin jotakin – pelkästään missioviikon tilaisuuksiin osallistui yhteensä 183.000 ihmistä, joista arviolta lähes 80.000 pääkaupunkiseudulta. Lauantaina stadion täyttyi 41.000 kuulijasta. Muina iltoina yleisömäärät vaihtelivat 23.000 – 27.000 välillä. Eniten osallistui sunnuntain päätöskokoukseen, noin 42.500 henkeä.

Stadionilla eteen tulleista runsas kolmannes oli miehiä, mikä on poikkeuksellisen paljon seurakunnallisissa tilaisuuksissa. Mission pääsihteeri Juhani Peltosen mukaan perinteinen seurakuntatyö ei vetoa miehiin. Billy Graham ei kutsussaan luvannut menestystä tai kuuta taivaalta, vaan selkeän haasteen sitoutumiseen, taisteluun ja toimintaan.

Ennakolta eniten epäiltyyn kutsuun saapua puhujalavan eteen vastasi noin 9000 ihmistä. Se vastaa Grahamin järjestön kokemuksia missioista muualla Euroopassa. Eteen tulleiden määrä on noin 5,5 % kokonaiskävijämäärästä.

Huomattava osa eteen tulleista oli alle 25-vuotiaita. Joukossa ol myös satoja alle 11-vuotiaita lapsia. Huomattava osa kutsuun vastanneita oli työikäisiä, joita ei seurakunnissa paljon näe.

Kolehtituloja yli 1,5 miljoona markkaa

Jokaisessa tilaisuudessa kerätty kolehti vaihteli 230.000-355.000 markan välillä. Misson 4,9 miljoonan markan budjetista oli tapahtuman päättyessä katettu 98 %. Keräyslupa jatkuu lokakuun loppuun saakka.

Kolehtitulot käytetään Missio Helsingin järjestelykulujen kattamiseen. Pelkästään stadionin vuokra on 400.000 markkaa. Mahdollinen budjetin ylijäämä lahjoitetaan laskujen maksamisen jälkeen BGEA:n kautta evankelioimistyöhön Namibiassa ja Tansaniassa.