Rukoile

Rukoile

.Jumalalla on suunnitelma sinua varten
Jumalan suunnitelma on iankaikkinen elämä jokaiselle ihmiselle ja rauha Hänen kanssaan. Joh. 3:16: ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”

Ihmisen ongelma – Ero Jumalasta
Rauha Jumalan kanssa ei ole automaatio, koska ihmiset ovat luonnostaan erossa Jumalasta. Room. 3:23: ”kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla”.

Jumalan ratkaisu ongelmaan – Risti
Jumalan rakkaus ja Jeesuksen ristinkuolema ovat silta Jumalan ja ihmisen välillä olevan kuilun yli. Jeesus on kärsinyt ihmisten syntien rangaistuksen. 1 Piet. 2:24: ”joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen haavainsa kautta te olette paratut”.

Jeesuksen vastaanottaminen
Sinusta tulee Jumalan perheen jäsen, kun otat vastaan Jeesuksen ja kutsut hänet elämääsi. Joh. 1:12: “Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.”

Koskaan ei ole myöhäistä ottaa ratkaisevaa askelta
1. Tunnusta hengellinen tarpeesi: “Olen syntinen.”
2. Tee päätös kääntyä pois synnistä.
3. Usko, että Jeesus on kuollut puolestasi ristillä.
4. Ota vastaan Jeesus elämääsi rukouksen kautta.

Raamattu sanoo: Ilmestyskirja 3:20 ”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani” ja Roomalaiskirje 10:13 ”Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”.

Rukoile näin:
“Rakas Herra Jeesus,
Tiedän, että olen syntinen
ja että tarvitsen anteeksiantoa Sinulta.
Uskon, että kuolit puolestani syntieni tähden.
Kutsun Sinut nyt sydämeeni ja elämääni.
Turvaudun Sinuun Vapahtajana
ja haluan seurata Sinua Herranani.
Jeesuksen nimessä, Aamen”.

Löydä seurakunta