Valmistelu tiimityötä

Laajapohjaisin Suomessa järjestetty tapahtuma

Missio Helsinki 1987 oli laajapohjaisin Suomessa koskaan järjestetty tapahtuma. Valmisteluissa olivat mukana kaikki kirkkokunnat. Kuusipäiväiseen kokoussarjaan osallistui 183.000 henkeä ja heistä  sunnuntain päätöskokoukseen noin 42.500.

Mission valmistelu ja jälkihoito olivat valtava prosessi ja ensisijaisesti seurakuntien vastuulla. Tätä varten oli mahdollisimman moneen seurakuntaan perustettu oma missiotyöryhmä. Rekisteröityjä työryhmiä oli heinäkuussa 1987 jo noin 250.

Maalis-huhtikuussa 1987 eri puolilla maata järjestetyille Kristuksesta elämään ja kertomaan -kursseille osallistui kaikkiaan 12.500 henkeä. Heistä osa toimi avustajina stadionilla sielunhoitotehtävissä. Lisäksi touko-kesäkuussa järjestetyille Yhdessä alkuun -ryhmänohjaajakursseille osallistui 3.889 henkeä. Osallistujia valmennettiin ottamaan ryhmäänsä henkilöitä, jotka vastaavat myönteisesti Billy Grahamin esittämään kutsuun stadionilla.

Yhteiskristillinen evankelioimistoimikunta pohjusti pari vuotta Grahamin kutsumista. Päätös kutsusta tehtiin 6.10.1986. Sen taakse tuli laaja kristillinen pohja, mitä Billy Graham edellyttikin. Kutsujina olivat pääkaupunkiseudun luterilaiset ja vapaat seurakunnat sekä suurimmat kirkolliset evankelioimisjärjestöt. Myös piispa Paul Verschuren ja metropoliitta Johannes antoivat tukensa hankkeelle.

Missio Helsinki ry. perustettiin joulukuussa 1986 huolehtimaan tapahtuman järjestelyistä ja koordinoinnista yhdessä Billy Grahamin säätiön edustajien kanssa. Missio Helsinki 1987 pääsihteeriksi kutsuttiin pastori Juhani Peltonen, päätoimikunnan puheenjohtajaksi SYP:n toimitusjohtaja Ahti Hirvonen ja valtuuskunnan puheenjohtajaksi Helsingin piispa Samuel Lehtonen.

Missio Helsingin 4,9 miljoonan markan budjetti oli suurimmaksi osaksi yksityisten kristittyjen lahjoitusten varassa. Budjetti sisälsi toimiston ja hallinnon kulujen lisäksi koulutuksen, tiedotuksen ja mainonnan sekä stadionin järjestelyt ja vuokran. Suuri osa tuloista kertyi kolehdeista, jotka kerättiin stadionin tilaisuuksissa.

Billy Grahamille ja hänen säätiönsä edustajille ei maksettu mitään palkkaa tai kulukorvauksia Suomesta. Budjetin ylijäämä käytettiin kehitysmaiden evankelioimisen hyväksi.

Ensimmäisen kerran evankelista Billy Graham vieraili Suomessa uransa alkuvaiheessa. Helsingin Olympiastadionilla 17. kesäkuuta 1954 järjestetty tapahtuma keräsi 28.000 kuulijaa.