Olympiastadionilla

Missio kokosi 183.000 kävijää

Billy Grahamin missiokokoukset järjestettiin 25.-30.8. 1987 Helsingin Olympiastadionilla tiistaista sunnuntaihin. Missioviikon tilaisuuksiin osallistui yhteensä 183.000 ihmistä. Väkimäärä kasvoi ilta illan perään 23.000 hengestä lauantain 41.000 kuulijaan. Osallistujaennätys oli sunnuntain päätöskokouksessa, jossa Billy Grahamilla oli noin 42.500 kuulijaa.

Eteen tulleiden määrä –  noin 9000 – yllätti. Ehkä vielä suurempi yllätys oli se, että runsas kolmannes heistä oli miehiä.

Tilaisuudet noudattivat Billy Grahamin kokousten monikymmenvuotista perinnettä:

Yleisön asettuessa paikoilleen stadionilla lauloi tuhatpäinen suurkuoro. Missiotilaisuudet alkoivat musiikkiesityksellä. Noin puoli tuntia kestävä ohjelma sisälsi kuorolaulua, musiikkiesityksiä ja puheenvuoron.

Alkuohjelman jälkeen Billy Graham puhui noin 45 minuuttia. Puheen päätyttyä yleisöllä oli mahdollisuus vastata evankeliumin sisältämään kutsuun ja vastaanottaa Kristus oman elämänsä Herraksi ja Vapahtajaksi.

Grahamin puheet koskettivat ajankohtaisia aiheita, mutta niissä oli runsaasti otteita Raamatun tekstistä. Hän on tunnettu siitä, että hän puhuu ymmärrettävästi ja dynaamisesti. Itse hän totesikin julistuksensa muuttuneen ajan saatossa yhä yksinkertaisemmaksi.

Puheensa lopuksi Graham pyysi niitä ihmisiä, joita sanoma on koskettanut, tulemaan lavan eteen. Siellä heitä odotti joukko koulutettuja sielunhoitoavustajia, jotka olivat valmiit vastaamaan kysymyksiin ja ohjaamaan eteentulleita edelleen seurakuntaan heidän kotipaikkakunnallaan. Seurakunnissa oli myös valmistauduttu auttamaan eteen tulleita heidän hengellisissä kysymyksissään mm. kouluttamalla pienryhmän vetäjiä uusia tulokkaita varten.

Kokoukset alkoivat noin kello 19:30 ja päättyivät kello 21:00 mennessä. Sunnuntain kokous oli päivätilaisuus. Tilaisuuksiin oli vapaa pääsy ja muualta maasta busseilla ja junilla tulleille ryhmille oli varattu paikkoja stadionilta.

Kokouksissa oli auttamassa satoja vapaaehtoisia seurakuntalaisia, jotka olivat saaneet koulutuksen tehtäviinsä. Tuhannet kristityt olivat rukoilleet pitkään kokousten puolesta ja kutsuneet sinne sukulaisiaan, ystäviään ja työtovereitaan.

Ennakolta eniten epäiltiin Billy Grahamin tapaa kutsua kuulijoita saapumaan puhujalavan eteen. Kutsuun vastasi noin 9.000 ihmistä. Huomattava osa eteen tulleista oli alle 25-vuotiaita ja runsas kolmannes miehiä. Luvut vastaavat Grahamin järjestön kokemuksia missioista muualla Euroopassa.

Katso kokoustaltiointeja